หน้าแรกรายงานสถานการณ์น้ำ

ปริมาณน้ำท่า/ผังน้ำ
ปริมาณน้ำท่า
                    น้ำท่าเมื่อวาน
                    น้ำท่าวันนี้
                    น้ำท่าสัปดาห์
รายงานระดับน้ำรายชั่วโมง(รายงานเฉพาะช่วงวิกฤติ)

สถานการณ์น้ำท่าทั้งประเทศ
                    ภาคเหนือตอนบน    จ.เชียงใหม่
                    ภาคเหนือตอนล่าง    จ.พิษณุโลก
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    จ.ขอนแก่น
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    จ.นครราชสีมา
                    ภาคตะวันออก    จ.ชลบุรี
                    ภาคกลาง    จ.ชัยนาท
                    ภาคตะวันตก    จ.กาญจนบุรี
                    ภาคใต้    จ.พัทลุง
ผังน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ
                   ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
                   ลุ่มน้ำบางปะกง
                   โครงการแม่กลองใหญ่
                   จุดติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8
                   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ