หน้าแรกรายงานสถานการณ์น้ำ


    พยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
   
พยากรณ์สภาพน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
แม่น้ำเจ้าพระยา  ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (C.2)
แม่น้ำปิง  บ้านท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ (P.17)
แม่น้ำปิง สะพานนวรัตน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (P.1)
แม่น้ำยม สะพานตลาดธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย (Y.4)
แม่น้ำน่าน บ้านเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (N.67)
แม่น้ำน่าน ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (N.5A)
แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ อ.เมือง จ.น่าน (N.1)
แม่น้ำชี บ้านท่าสะแบง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด (E.18)
แม่น้ำชี  บ้านค่าย อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ (E.23)
แม่น้ำมูล สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (M.7)
แม่น้ำมูล บ้านเมืองคอง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ (M.5)
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (KGT.3)